about

เว็บนี้เปิดขึ้นมาเพื่อแจ้งถึงเทคโนโลยีของตัวกล้องวงจรปิด กล้องไอพีประเภทต่างๆ ให้กับบุคคลที่สนใจทั่วไปทราบ ถึงเทคโนโลยีที่ใช้กับตัวกล้องวงจรปิดในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตอันไกล้นี้ด้วยก็ตาม ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องไอพี cctv ได้โดยวิธีการดังนี้ ติดต่อผ่านหน้าเว็บไซย์ของเราคือ http://cctvolympics.com