home

บริษัทจำหน่ายและรับติดตั้งกล้องวงจรปิด กล้องcctv กล้องไอพีภายใต้ตราสินค้าOKAMIบริการของเราแบ่งเป็นข้อๆได้ดังนี้

  • บริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTv
  • ดูแลระบบกล้องเก่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด
  • ว่างระบบออนไลท์ตัวกล้องให้สามารถดูภาพผ่านทางมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นMACหรือWindowsก็ตาม
  • บริการทำความสะอาดกล้องให้มีความคมชัดตลอดเวลาในการใช้งาน
  • ปรับปรุงระบบเก่าให้ได้ภาพที่ชัดขึ้น
  • แก้ไขสายภาพสัญญาณที่มีปัญหาด้านสัญญาณรบกวน
  • บริการเช่ากล้องในงานต่างๆ

โดยทางเรามีประสบการณ์ในด้านการทำงานเกี่ยวกับด้านกล้องวงจรปิดมากกว่าระยะเวลา 15 ปีเป็นประกันจึงสามารถมั่นใจในบริการของเราว่าเราไม่มีทิ้งงานของท่าน

และในตอนนี้ทางเรามีระบบใหม่มานำเสนอท่าน ก็คือกล้องวงจรปิดระบบHD CVI โดยระบบนี้จะให้ความคมชัดสูงมากกว่าแต่ก่อนถ้าเทียบกับกล้องระบบอนาล็อกในปัจจุบันโดยราคาเท่าเดิมเพียงแต่ว่าบริษัทที่ติดตั้งต้องมีความรู้ความสามารถในการวางระบบจึงจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับท่าน ถ้าท่านสนใจสามารถติดต่อเราเพื่อวางระบบได้